Böcker

 

Böckerna:

Du kan köpa böckerna genom mig.

Har jag en dotter – en bok om demens. 140 kr inkl. porto

Här ramlade en harunge ur trädet 140 kr inkl. porto

(Slut på förlaget)

gun.burman@tele2.se

 

 

 

 

© Copyright 2013. Alla rättigheter förbehålla.