MAGISTERUPPSATS

 

 

 

MAGISTERUPPSATS

 

SOCIONOMSTUDERANDEN 1972 OCH 1992.

 

- en jämförande studie mellan antagna till utbildningen i Stockholm" vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm 2001.

 

 

Var socionomstudenten en mycket "röd" ung kvinna, med ett starkt socialt engagemang och kom hon från lägre medelklass / arbetarklass? Var den politiskt aktiva däremot från högre socialgrupp och hade hon "förborgerligats" efter ett par

år i arbete?

 

Och studenten från 90-talet- var det fortfarande en kvinna? Kom fler från hem med invandrarbakgrund och var studenten mindre politiskt intresserad? Hade arbetslösheten påverkat så att fler valt utbildningen för att den var yrkesinriktad?

 

Kunde man se skillnader i åsikter och värderingar mellan de som arbetade på socialkontor och de som valde annat socialt arbete (exempelvis kurator, fältassistent)?

 

Är "alltid" socialarbetaren äldsta barnet?

 

Min arbetshypotes var att det skulle finnas stora skillnader mellan 70- och 90-talets studenter, då de levde i relativt olika samhällen: 70-talet med folkhemmet som fortsatte byggas ut och trots protester och demonstationer en stor utvecklingsoptimism. Medan 90-talet präglades av arbetslöshet och sociala nedrustningar.

 

Skulle man kunna se- lite tillspetsat och förenklat uttryckt - att solidaritet och jämlikhet bytts ut mot individualism och karriär?

. ***

Jag gjorde denna enkätundersökning i början av 2000-talet. Enkäten var omfattande och de som svarade gjorde en insats. Jag hade prefekten Anna-Lena Lindquist som handledare, och därför lade jag större vikt vid hur studenterna sett på utbildningen och vilka som gjort avbrott.

 

Jag har här omarbetat min uppsats, komprimerat den och tagit ut det jag ansett viktigast:

 

 • Hur såg studenternas bakgrund ut? Klassmässigt, ålder, kön, etnicitet,
 • Syn på utbildningen, yrkeslivet. Skillnader. Likheter.
 • Socialarbetarens värderingar både om arbetet men inte minst politiskt.

   

  Från början visste jag inte att etnologiska forskare som t.ex K.O Arntsberg skulle påverka mitt arbete.

   

  Jag skulle önska att någon ville göra en uppföljning av elever som gått senare på socionomutbildningen och jag skulle kunna tänka mig att stödja detta.

   

   

   

  Läs hela uppsatsen (pdf)

   

   

   

   

   

© Copyright 2013. Alla rättigheter förbehålla.