RECENSION: HAR JAG EN DOTTER

 

Recensioner

 

 

 

HAR JAG EN DOTTER?- en bok om demens / Alfabeta förlag

 

Författaren (som är socialarbetare) skildrar hur en kvinna drabbas av demens, blir allt sämre och slutligen dör. I fjorton kapitel, från Den första proppen till Begravningsdagen, beskrivs den fortskridande nedbrytningen ur dotterns perspektiv. Samtidigt som boken är ett starkt vittnesbörd om den anhöriges svåra situation och innehåller kritik av brister i sjukvården finns här också mycket positiv värme och ömsinthet, inte minst i kapitlet om födelsedagsfirandet. Den språkliga formen är enkel och kortfattad, med klara litterära kvalitéer. Beskrivningar av händelser och miljöer vävs fint samman med dotterns reaktioner och minnen från barndomen. Moderns tilltagande kommunikationsproblem får effektivt uttryck i dialogen. Denna lilla bok är en av de finaste anhörigskildringarav demens jag har läst och bör ha något att säga alla (även ungdomar), inte bara anhöriga och vårdpersonal. Bibliotekstjänst/ Hans Dahlbäck.

 

 

 

© Copyright 2013. Alla rättigheter förbehålla.